Enquête electrische deelauto – Vogelwijkenergiek

Enquête electrische deelauto – Vogelwijkenergiek

Een paar jaar geleden heeft Vogelwijk Energie(k) (VwE) in onze wijk een pilot uitgevoerd met een elektrische deelauto. Deze pilot was zeer succesvol in de ogen van de deelnemers en [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Bewonersbijeenkomst Gymnastiekvereniging Die Haghe

Bewonersbijeenkomst Gymnastiekvereniging Die Haghe

In een gesprek met belangstellende bewoners nabij de Laan van Poot/ de atletiekbaan, wil gymnastiekvereniging die Haghe bewoners in de nabijheid van de atletiekbaan aan de laan van Poot zich [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Extra Algemene Ledenvergadering

Extra Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 12 november hielden wij onze najaars ALV in de Heldringschool aan het IJsvogelplein, maar als bestuur hebben we besloten dat we op 10 december nog een extra ALV [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Presentatie herontwikkeling halo

Presentatie herontwikkeling halo

De presentatie van dinsdag 13 october 2015 over de bebouwing van het Halo terrein is nu beschikbaar online: Informatieavond HALO 13 oktober 2015. Deze presentatie kan gebruikt worden als leidraad [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Open dag wijkcentrum Lindenkwadrant

Open dag wijkcentrum Lindenkwadrant

Lees verder Reageer { 0 }
Winterfair weer terug op Papegaailaan 7

Winterfair weer terug op Papegaailaan 7

Op zondag 29 november van 11.00 tot 17.00 uur organiseert wijkgenote Yvonne Brouwer in haar huis aan de Papegaailaan 7 weer een Winterfair. Nadat de fair twee jaar achtereen in [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Informatiebijeenkomst over uitvaart en erfrecht

Informatiebijeenkomst over uitvaart en erfrecht

Segbroek Uitvaartverzorging en juridisch advies- en bemiddelingsbureau Den Braven verzorgen op donderdag 19 november een avond met informatie over alles wat rond het levenseinde van een mens moet en kan [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Bezoek letterkundig museum voor senioren

Bezoek letterkundig museum voor senioren

Op vrijdag 27 november wordt er voor zestigplussers uit de Vogelwijk een rondleiding georganiseerd in het Letterkundig Museum, gevestigd in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek vlakbij het Centraal Station. [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Vogelwijk kerstbridge-drive 2015

Vogelwijk kerstbridge-drive 2015

De Vogelwijk-kerstbridgedrive kent een traditie die al zeker dertig jaar teruggaat. Ook dit jaar wordt het evenement niet overgeslagen. Liefhebbers worden hartelijk uitgenodigd zich alvast op te geven. De drive [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }
Enquête bebouwing Halo-terrein

Enquête bebouwing Halo-terrein

Enige tijd geleden is er een enquête gehouden onder de wijkbewoners over de plannen die de gemeente heeft met de nieuwe bestemming van het terrein van de Halo, nadat deze [lees verder …]

Lees verder Reageer { 0 }